Περιγραφη υπηρεσιων

psigeia

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ

Οι ολοένα & πιο απαιτητικέs ανάγκεs των επιχειρήσεων εστίασηs, supermarket, ξενοδοχείων, βιομηχανικών & αποθηκευτικών εγκαταστάσεων έχουν επιταχύνει την εξέλιξη των τεχνολογιών ψύξηs. Βέβαια, κάποιοs πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην επιλογή διότι κυκλοφορούν ανοιχτά (συναρμολογούμενα) συστήματα ψύξηs που δεν διαθέτουν εyγύηση για ολόκληρο το σύστημα.

Η Daikin και η Carrier-Toshiba διαθέτουν αερόψυκτα συστήματα νερού που είναι διαδεδομένα στην αγορά του ψυχρού νερού, μονάδεs συμπύκνωσηs με υδρόψυκτα συστήματα νερού που χρειάζονται ελάχιστο χώρο εγκατάστασηs και ευέλικτα συστήματα νερού με απομακρυσμένο συμπυκνωτή.

Ειδικά στιs μονάδεs συμπύκνωσηs, η Daikin παρέχει συστήματα χαμηλήs στάθμηs θορύβου, τα λεγάμενα Conveni-pack, τιs σχεδιασμένεs για εξωτερική χρήση μονάδεs CCU εμπορικών εφαρμογών, όπωs θαλάμουs συντήρησηs & κατάψυξηs, τιs μονάδεs Ζeαs για μεγαλύτερουs θαλάμουs (π.χ. supermarkets) και τιs μονάδεs βιομηχανικών εφαρμογών ICU (επεξεργασία τροφίμων κτλ.).

Η εταιρεία Λεμπέσηs διαθέτει σημαντική εμπειρία τόσο στην εγκατάσταση όσο και στη συντήρηση & επιδιόρθωση ψυκτικών συστημάτων.

Επιπλέον, η εταιρεία μαs είναι ο αποκλειστικόs εξουσιοδοτημένοs επισκευαστήs & συντηρητήs ψυγείων & οικιακών συσκευών του ομίλου της BSH (Bosch, Siemens, Pitsos)