Υπηρεσιες

simple-image_2

ΠΑΡΕΧΕΙ 24 ΩΡΕΣ 7 ΜΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Περιγραφή υπηρεσιών – προϊόντων

 • Επαγγελματική ψύξη /κλιματισμός
 • Ψυκτικοί θάλαμοι
 • Καταγραφικά συστήματα
 • Ψυκτικά συστήματα ελεγχόμενης υγρασίας
 • Κλιματισμός εμπορικών χωρών
 • Κλιματισμός ξενοδοχειακών μονάδων
 • Υποκεντρικά και εκκεντρικά υδρόψυκτα συστήματα ψύξης /κλιματισμού
 • Αντλίες θερμότητας /ψύξης
 • Γεωθερμία
 • Επεξεργασία νερού
 • Σύστημα διαχείρισης ενέργειας
 • Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας
 • Ενδοδαπέδια θέρμανση – δροσισμό
 • Συντήρηση-επισκευή οικιακών συσκευών
 • Συντήρηση κτιρίων – επισκευές – μόνωση

Διάγνωση & μελέτη

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας στηρίζεται στην αρχή ότι για κάθε υπηρεσία που εντάσσεται στην γκάμα μας είναι απαραίτητη η δωρεάν εκπόνηση διαγνωστικής μελέτης & προδιαγραφής της κατάλληλης λύσης σε κάθε πρόβλημα.

Τόσο για τις οικιακές όσο και για τις επαγγελματικές εφαρμογές, η εταιρεία διεξάγει επιτόπια διαγνωστική αυτοψία όπου καταγράφονται οι ανάγκες, οι παρούσες υποδομές και τα πιθανά προβλήματα. Εξειδικευμένος μηχανικός θα προδιαγράψει τον τεχνολογικό εξοπλισμό και θα περιγράψει το χρονοδιάγραμμα & κόστος εφαρμογής ή εγκατάστασης. Επιπλέον, θα τεκμηριώσει τα πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα κάθε λύσης, ενώ σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών θα επεξηγήσουν όλες τις λεπτομέρειες μεθοδολογίας της υλοποίησης του έργου βήμα προς βήμα.

Εγκατάσταση & Εφαρμογή Συστημάτων

Η εταιρεία Λεμπέσης διαθέτει ομάδες έμπειρων ψυκτικών, υδραυλικών, εφαρμοστών υλικών, ελαιοχρωματιστών, ηλεκτρολόγων & επισκευαστών που υπεύθυνα & γρήγορα θα ολοκληρώσουν και θα ελέγξουν την παράδοση στον πελάτη. Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό υλοποιεί κάθε έργο εγκατάστασης τεχνολογιών, ανακαίνισης ή συντήρησης παρέχοντας πλήρη υποστήριξη τόσο για προληπτικούς όσο και για επισκευαστικούς σκοπούς. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί check-list που παραδίδει στον πελάτη με όλους τους ελέγχους κατά την παράδοση του έργου.