Περιγραφη υπηρεσιων

endodapedia

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η κατακόρυφη αύξηση της τιμής του πετρελαίου έχει δραστικά μεταβάλει την χαρτογράφηση των τεχνολογιών Θέρμανσηs. Η αξιοποίηση εναλλακτικών, περισσότερο αποδοτικών μεθόδων θέρμανσης και νέων ανακυκλώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή, γεωθερμική, αιολική), αποτελούν μονόδρομο για την θέρμανση κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου.

Οι αντλίεs θερμότηταs αέροs & νερού και αποτελούν μια ολοένα και πιο δημοφιλή λύση στην θέρμανση για σύνδεση με συστήματα ενδοδαπέδιαs, σώματα χαμηλών θερμοκρασιών και μονάδεs fan coils. Επιπλέον, με τη χρήση δεξαμενών ζεστού νερού, η Daikin Altherma και η ΧΡ Energy καλύπτουν το ανάγκεs σε ζεστό νερό ενισχύονταs την εξοικονόμηση ενέργειαs & κόστουs. Ακόμα, η εταιρεία μαs συνεργάζεται με τον φημισμένο οίκο Grundfos στον τομέα των ηλεκτρονικών & συμβατικών κυκλοφορητών νέαs τεχνολογίαs.

Η Λεμπέσηs συνεργάζεται με την πλέον αξιόπιστη εταιρεία ενδοδαπέδιαs Θέρμανσηs, την εταιρεία Interplast. Σε κάθε έργο κάθε μεγέθουs, η εταιρεία μαs σχεδιάζει το συνολικό ηλεκτρομηχανολογικό κύκλωμα του μηχανοστασίου ώστε να ικανοποιήσει τις εξατομικευμένεs ανάγκεs κάθε έργου καθετοποιημένα. Επιπλέον, η εταιρεία Λεμπέσηs χρησιμοποιεί συστήματα ηλιακήs υποβοήθησηs για να αξιοποιήσει το δυνατότητεs και της ηλιακήs ενέργειαs.

Τέλοs, η εταιρεία μαs διαθέτει αξιόλογη εμπειρία στο σχεδιασμό & την υλοποίηση έργων γεωθερμίαs.